Waldemar Wasiewicz

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza

Waldemar Wasiewicz

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza

Biogram