Piotr Strzembosz

Prawica Rzeczypospolitej

Piotr Strzembosz

Prawica Rzeczypospolitej

Biogram