Dr Paweł Wosicki

Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, wydawca dwumiesięcznika "Głos dla Życia"

Dr Paweł Wosicki

Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, wydawca dwumiesięcznika "Głos dla Życia"

Biogram