aktualności

CHKS
25
lis

Komunikat ze spotkania Narodowej Rady ChKS

23 listopada 2019 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Narodowej Rady Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego. Rada potwierdza potrzebę dalszej integracji środowisk katolickich oraz swoją gotowość do bycia forum dla formułowania i wyrażania samodzielnego i autentycznego głosu opinii katolickiej w Polsce. Wszystkie środowiska identyfikujące się z zasadami cywilizacji chrześcijańskiej, zainteresowane budową silnej reprezentacji opinii katolickiej – Rada wzywa do włączenia się w prace Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego. Rada wyraża solidarność ze stanowiskiem Przewodniczącego Episkopatu Polski Ks. abp. Stanisława Gądeckiego w kwestii konieczności pilnego wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą genderowej konwencji stambulskiej, oraz ogłasza inicjatywę obywatelską „Stop gender”, której celem jest złożenie w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie bezzwłocznego wypowiedzenia przez Polskę konwencji stambulskiej. Równocześnie Rada CHKS przypomina, że trwają przygotowania do drugiej edycji Narodowego Marszu Życia, który odbędzie się w Warszawie w dniu 22 marca 2020 r. w ramach obchodów Narodowego Dnia Życia i wzywa wszystkich, którym bliska jest sprawa budowania cywilizacji życia do uczestnictwa i wsparcia Marszu.
Na zakończenie Narodowej Rady Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego zebrani przyjęli oświadczenie w sprawie atakującej Polskę rezolucji Parlamentu Europejskiego.

W imieniu Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego
(-) Lidia Sankowska- Grabczuk
Rzecznik Prasowy

OŚWIADCZENIE
Narodowa Rada Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego wyraża oburzenie z powodu uchwalenia przez Parlament Europejski godzącej w polskie społeczeństwo rezolucji potępiającej obywatelski projekt ustawy dotyczącej walki z pedofilią.
Zwracamy bowiem uwagę, że atak na obywatelską inicjatywę ustawodawczą „Stop pedofilii” nie jest wymierzony w działania władz państwowych, Rządu, czy Parlamentu, ale w oddolną inicjatywę społeczną. Uważamy rezolucję Parlamentu Europejskiego za zachętę instytucji państwowych do działań tłumiących inicjatywę obywatelską, a zwłaszcza opinię chrześcijańską. Jeszcze ważniejszy od wymiaru antydemokratycznego tego aktu jest jego charakter antyetyczny, lekceważący wartości takie jak: wychowawcze prawa rodziny, odpowiedzialność seksualna i czystość.
Wzywamy władze Rzeczypospolitej do reakcji na ten atak, do podjęcia konkretnych kroków przeciwdziałających podejmowaniu przez Parlament Europejski aktów, które naruszają traktatowe kompetencje Unii Europejskiej oraz godzą w suwerenność państw i wolność polityczną narodów.
W związku z powyższym jesteśmy przekonani, że niezbędne są regulacje, które będą mogły zapobiegać inicjatywom podejmowanym przez Parlament Europejski, a godzącym w rządy prawa w Unii Europejskiej.

Napisz komentarz