aktualności

CHKS
4
cze

„Czas na narodową koalicję sumień!”

Narodowa Rada Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego ogłosiła deklarację „Czas na narodową koalicję sumień!”, poświęconą społecznej inicjatywie ustawodawczej „Stop Aborcji!”. Rada gorąco zaapelowała o solidarne kontynuowanie akcji zbierania wspierających inicjatywę podpisów i odłożenie dyskusji na temat uprawnionych szczegółowych różnic na czas technicznych prac parlamentarnych.
W Radzie uczestniczą przedstawiciele aktywnych społecznie środowisk chrześcijańskich, jej członkami są między innymi Paweł Milcarek (redaktor naczelny „Christianitas”), Magdalena Korzekwa-Kaliszuk (dyrektor zarządzająca Citizen Go), Marek Jurek (prezes Prawicy Rzeczypospolitej), Jakub Bałtroszewicz (sekretarz generalny Europejskiej Federacji „Jeden z Nas”), Andrzej Dubiel (Stowarzyszenie Muza Dei), poseł PE Michał Marusik (prezes Kongresu Nowej Prawicy), Waldemar Wasiewicz (Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych).

Rada gorąco zaapelowała o solidarne kontynuowanie akcji zbierania wspierających inicjatywę podpisów i odłożenie dyskusji na temat uprawnionych szczegółowych różnic na czas technicznych prac parlamentarnych. Rada przypomniała, że inicjatywa „Stop Aborcji” jest ogniwem trwającego już sześćdziesiąt lat, od momentu legalizacji zbrodni aborcji przez władze PRL, nieprzerwanego sprzeciw wobec zabijania nienarodzonych. Uznała zatem, że mówienie dziś o „niespodziewanym” podjęciu działań na rzecz prawa do życia stanowi manifestację lekceważenia dla tych paro pokoleniowych zmagań, świadczącą o wykorzenieniu protagonistów takiego podejścia z rzeczywistości duchowego i moralnego życia narodu.

W tym kontekście Rada szczególnie przypomniała uchwalenie przez Senat Rzeczypospolitej zaraz po wolnych wyborach projektu ustawy o obronie życia oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku, że pierwszym nakazem państwa prawa musi być „respektowanie życia ludzkiego od początków jego powstania”, bo życie „musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju”. Rada zaapelowała, by sentencja tego pomnikowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego była stale przywoływana przez polityków w debacie na temat prawnej ochrony życia, a jego przemilczanie uznała za faktyczne niszczenie prawnego dorobku Rzeczypospolitej. Rada przypomina politykom w tym kontekście, że sposób wypowiedzi w debacie na temat prawa do życia nie może być nacechowany relatywizmem, a prawo do życia nie może być sprowadzane do „światopoglądowej kwestii (subiektywnego) sumienia”.

Deklaracja Rady zdecydowanie piętnuje efekty rządów Tuska-Kopacz, które były czasem nieprzerwanego obniżania poziomu ochrony życia. Władza bowiem krok po kroku dezinterpretowała obowiązujące prawo, wyłączając kolejne kategorie dzieci spod ochrony życia i tolerując zamachy na życie w kolejnych wcześniej chronionych przypadkach. Rada uznała jednak, że wywrotowej działalności liberalnej władzy towarzyszyła najczęściej milcząca zgoda ze strony liderów centroprawicowej opozycji, co podważa dziś uczciwość deklaracji przeciwstawiających ochronę życia na gruncie obowiązującego prawa – jego „ryzykownej” poprawie.

Na koniec Narodowa Rada Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego wezwała kierownictwo Sejmu Rzeczypospolitej do solidarnego i odpowiedzialnego poprowadzenie prac nad społecznym projektem ustawy. Zapowiedziała śledzenie przebiegu procesu ustawodawczego i reagowanie na każdą formę obstrukcji parlamentarnej i destrukcji debaty publicznej. Rada oczekuje, że większość parlamentarna będzie reprezentowana w tych pracach przez polityków znanych z odwagi i samodzielności, z wytrwałości i kompetencji w działalności na rzecz prawa do życia.

Napisz komentarz