aktualności

CHKS
6
cze

17 czerwca odbędzie się IV Chrześcijański Kongres Społeczny!

Wolny naród. IV Chrześcijański Kongres Społeczny

Już 17 czerwca odbędzie się w Warszawie w Tower Serwis przy ulicy Chałubińskiego 8 IV Chrześcijański Kongres Społeczny pod przewodnim hasłem “Wolny naród”.

Chociaż Chrześcijański Kongres nie jest siłą polityczną to jednak po raz kolejny gromadzimy się na nim jako katolicy zaangażowani w sprawy publiczne. Nie uciekamy w podejmowanych przez nas zaangażowaniach także od tematyki politycznej. Taki też jest będzie zbliżający się Kongres – będziemy rozmawiać o dobru wspólnym, zastanawiając się równocześnie nad przyszłymi formami politycznej reprezentacji politycznej opinii katolickiej w Polsce. Najbliższe spotkanie – już poprzez swój tytuł – jest rodzajem deklaracji politycznej suwerenności polski katoickiej i republikańskiej od dominującej i rządzącej w Polsce radykalnej centroprawicy.

O swoich zadaniach i zadaniach Polski pisaliśmy choćby w deklaracji ideowych, czyli Karcie Poznańskiej:

“Chrzest Polski przypomina, że wiara zawsze wymagała odpowiedzialności społecznej, bo kształt społeczeństwa i jego kultury zawsze wpływały na owoce ewangelizacji. Dziś kwestia oparcia ładu społecznego na naturalnych wartościach moralnych i Ewangelii jest szczególnie istotna. Od wielu dziesięcioleci trwa wokół nas konfrontacja między wzmagającą się kontrkulturą śmierci a cywilizacją życia. Stawką są zarówno najważniejsze składniki dobra wspólnego – życie, rodzina, wychowanie, zdrowie – jak i owocność ewangelizacji. Ta konfrontacja stanowi najważniejszą płaszczyznę dzisiejszej polityki. Im bardziej jest ignorowana w głównym nurcie debaty publicznej, tym bardziej angażuje odpowiedzialność chrześcijan.”

Dlaczego “wolny naród”? Wolny Naród to wszyscy Ci, którzy żywią przekonanie, że przyszłością Polski – wolnej i suwerennej – jest tradycja katolickiego republikanizmu. Cywilizacja chrześcijańska, która nigdy nie chce posługiwać się człowiekiem dla małych celów, która rozpoznaje Boga jako Pana historii i narodów, ale też jest otwarta dla wszystkich, którzy rozpoznają dobro wspólne.

Do tej pory Kongres głośno wypowiadał się w sprawie ochrony życia, podkreślał publiczne znaczenie aktu intronizacyjnego ogłoszonego na 1050-lecie chrztu Polski, a także krytycznie recenzował działania obecnego rządu i większości parlamentarnej jeśli chodzi o ich zaangażowanie na rzecz cywilizacji życia i deklarowanego reprezentowania opinii katolickiej w Sejmie.

Obecny rząd zawiódł większość nadziei jakie pokładał w nim wyborca katolicki i republikański – odrzucono projekt ustawy chroniącej życia, nie podjęto tematu jednomandatowych okręgów wyborczych, zrobiono bałagan w instytucjach, czego przykładem jest choćby dzisiejszy stan Trybunału Konstytucyjnego. Potrzeba nowego porozumienia na prawicy zaangażowanej w sprawy Polski.

Napisz komentarz