Marian Szołucha

Ekonomista Forum dla Wolności i Rozwoju

Marian Szołucha

Ekonomista Forum dla Wolności i Rozwoju

Biogram

Wystąpienia Marian Szołucha

I Chrześcijański Kongres Społeczny

Budynek Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa