Marian Piłka

W-ce prezes Prawicy Rzeczypospolitej

Marian Piłka

W-ce prezes Prawicy Rzeczypospolitej

Biogram

Wystąpienia Marian Piłka

I Chrześcijański Kongres Społeczny

Budynek Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa