Bp Andrzej Czaja

ordynariusz diecezji opolskiej

Bp Andrzej Czaja

ordynariusz diecezji opolskiej

Biografia

Bp Andrzej Czaja od 29 sierpnia 2009 roku jest ordynariuszem diecezji opolskiej. Doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej. Jako biskup diecezjalny opolski pełni urząd wielkiego kanclerza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję przewodniczącego Komisji Nauki Wiary i Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, a także członka: Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, Rady ds. Ekumenizmu i Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz Rady Stałej.