Bernard Antony

polityk, publicysta

Bernard Antony

polityk, publicysta

Biografia

Bernard Antony to francuski polityk, publicysta i animator ruchów katolickich. Od młodości związany z ugrupowaniami prawicy narodowej: Komitetem Algierii Francuskiej i Ruchem Solidarystów Francuskich. Przez kilka lat był także członkiem partii Krajowe Centrum Niezależnych i Chłopów (CNIP), a następnie od 1983 roku członkiem Frontu Narodowego, przewodząc – jako członek Biura Politycznego FN – jego nurtowi katolicko-narodowemu. Trzykrotnie (1984, 1989, 1994) był wybierany jako Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Kieruje Powszechnym Przymierzem przeciw Rasizmowi na rzecz Szacunku dla Tożsamości Francuskiej i Chrześcijańskiej (AGRIF), stowarzyszeniem, które walczy przeciw nienawiści i pogardzie antychrześcijańskiej we Francji. AGRIF doprowadził wielokrotnie do skazania przez Sąd sprawców bluźnierstw i ataków na wiarę i kulturę chrześcijańską we Francji.