Chrześcijański Kongres Społeczny 16 grudnia 2017

Chrześcijański Kongres Społeczny 16 grudnia 2017

SUWERENNOŚĆ – CHRZEŚCIJAŃSTWO – EUROPA
V Chrześcijański Kongres Społeczny

Rejestracja: od godziny 11.00

Otwarcie: godzina 12.00