Idea

III Chrześcijański Kongres Społeczny Kraków – 18 listopada 2016
Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy!

Już po raz trzeci spotykamy się na naszym forum organizacji, środowisk i inicjatyw katolickich. Tym razem zbieramy się, by duchowo i społecznie przygotować się do intronizacyjnego Aktu Jubileuszowego. Oddanie czci Jezusowi Chrystusowi jako Królowi naszej Ojczyzny, naszych społeczności i naszych rodzin musi wyrażać się w zaangażowaniu na rzecz ładu społecznego opartego na Ewangelii, Dekalogu i moralnym prawie natury.

Na samym początku Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który zostanie ogłoszony 19 listopada w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, czytamy: „Stajemy przed Tobą, by uznać Twoje panowanie, poddać się Twemu prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały naród”. Słowa te stanowią siłę, która nieczęsto pojawia się w polskim życiu publicznym. Rocznica Chrztu Polski, obchodzona przez nasz naród w tym roku, to czas kiedy mamy niepowtarzalną okazję mówić do wszystkich współobywateli o tym, że prawdziwą władza w tym świecie nie pochodzi z tego świata. Chrześcijański Kongres Społeczny chce dołączyć do tego głosu.

Sam Pan Jezus Chrystus powiedział pogańskiemu zarządczy Judei, który miał według prawa rzymskiego możliwość odebrać Mu życie: „Nie miałbyś nade Mną żadnej władzy gdyby ci nie była dana z góry.” Ta deklaracja naszego Króla wobec świata obcego tradycji żydowskiej jest podstawą przekonania, że wieść o Intronizacji jest skierowana do wszystkich obywateli Polski – wierzących i ludzi dobrej woli – a nawet ma znaczenie powszechne. Jako inicjatorzy Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego chcielibyśmy zadośćuczynić wskazaniom polskich biskupów, którzy proszą w nocie załączonej do Aktu „by nabożne odmówienie Aktu było poprzedzone przygotowaniem duchowym, na przykład dniem skupienia lub rekolekcjami”. Dlatego też jako środowisko katolików zaangażowanych w sprawy publiczne zwołaliśmy Zjazd Kongresu w dniu poprzedzającym przyjęcie Aktu przez polski Kościół. Traktujemy nasze spotkanie jako znak takiego właśnie przygotowania. 

Ponawiane przez biskupów zalecenia by przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana miało charakter osobisty odczytujemy ze szczególną uwagą w kontekście tego fragmentu Aktu, gdzie mowa jest o przeznaczeniu władzy publicznej. „Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.” Jako członkowie Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego jesteśmy przekonani, że nie może być mowy o osobistym przyjęciu uległości wobec Króla, jeśli nie będzie się ono łączyło z pielęgnowaniem praktycznej troski o sprawiedliwość, o bardziej ludzkie prawa, o ład Boży w naszych ludzkich wspólnotach. Także takich jak naród złączony z państwem. To wielkie dobro, za którego odzyskanie umierali nasi przodkowie, a nawet jeszcze nasi współcześni, z perspektywy chrześcijańskiej jest przede wszystkim poszerzoną rodziną, bez kultury której nie mielibyśmy uczestnictwa ani w człowieczeństwie, ani w życiu Boga.