Idea

Chrześcijański Kongres jest inicjatywą gromadzącą katolików zaangażowanych w sprawy publiczne. Za cel stawia ona sobie łączenie różnych środowisk reprezentujących opinię katolicką w Polsce, a także dyskusję nad formami politycznej i społecznej reprezentacji agendy katolickiej w naszym kraju. Od chwili swojego powstania Kongres wypowiadał się kilkukrotnie w najważniejszych dla Polski sprawach, takich jako obrona prawa do życia, ochrona rodziny, zasadnicze znaczenie chrześcijańskiego charakteru Polski, konieczność zachowania politycznej i kulturowej suwerenności Polski wobec niekorzystnych przemian cywilizacyjnych w Europie. ChKS propaguje w Europie projekt Konwencji Praw Rodziny, jako pozytywną kontrpropozycję dla propagującej ideologię gender Konwencji stambulskiej ratyfikowanej m.in. przez Polskę.

Chrześcijański Kongres Społeczny został zainicjowany w 2015 roku przez Marka Jurka, posła do Parlamentu Europejskiego, marszałka Sejmu V kadencji, który 8 grudnia 2018 zainicjował Komitet Akcji Wyborczej Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego.