3
Cze

Przyjęto “Kartę Poznańską”. Opinia chrześcijańska “musi być aktywna i solidarna”

W Poznaniu odbył się II Chrześcijański Kongres Społeczny. Obradujący przyjęli „Kartę Poznańską”. Dokument, przygotowany przez Narodową Radę Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, wyznacza główne ramy programowe opinii chrześcijańskiej w Polsce. – Opinia chrześcijańska powołana jest do solidarnego współkształtowania rozwoju naszego kraju. Musi zachować podmiotowość, wewnętrzną samodzielność i świadomość zasadniczego znaczenia spraw, za które odpowiada. Powinna wskazywać pola...
Czytaj więcej...